Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 13.školní týden, 21. - 25.listopad 2022

13.školní týden, 21. - 25.listopad 2022Datum konání:
21.11.2022
Datum ukončení:
25.11.2022

 

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  PO 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• vyjmenovaná slova, slova příbuzná

• sloh - charakteristika postavy

• zážitkové čtení

• čtvrtletní opakování

 

 

Anglický jazyk

• opakování slovní zásoby CLOTHES

• tvoření otázek a odpovědí HAVE/HAS

• začátek lekce 3

 test ze slovní zásoby

Matematika

• čtvrtletní opakování

• písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem

• kruh, kružnice

 čtvrtletní písemná práce

Informatika

• tvorba myšlenkové mapy - Vánoce 

• prezentace své práce 

 

Přírodověda

 • rostliny a živočichové v okolí našich domovů

 

Vlastivěda

 

• povrch ČR

• řeky, jezera a rybníky v ČR

 

Hudební výchova

• rytmická cvičení

• nácvik písně Rolničky, rolničky - hra na xylofon

 

Výtvarná výchova

• vytváření vlastních odstínů barev v rámci center aktivit

 

 

 

Svět práce

• vytváření vlastních odstínů barev v rámci center aktivit

 

 

Tělesná výchova

• odraz, skok na švédskou bednu 

• posilovací cviky 

 

 

 


kluk