Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 12.školní týden, 15. - 19.listopad 2021

12.školní týden, 15. - 19.listopad 2021Datum konání:
15.11.2021
Datum ukončení:
19.11.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Podstatná jména 

- obecná a vlastní

- psaní velkých a malých písmen

 

ČTENÍ

- Já Baryk - běhací čtení

- Bajka - Slunce a severák - vysvětlení žánru

 

SLOH

- Lidské vlastnosti - charakteristika osoby

 

 

Anglický jazyk

Lekce 3 - "Food, food, food!"

  • procvičování slovní zásoby týkající se jídla
  • písnička "I have breakfast..."
  • určování času 

 

Matematika

 

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem tisíců, slovní úlohy

Písemné násobení jednociferným činitelem

Geometrie - konstrukce kolmice a rovnoběžek

 

 

Informatika

 

Práce s informací - myšlenková mapa

- samostatné tvoření myšlenkové mapy na libovolné téma

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 Rostliny a živočichové 

 - rozdělení živočichů a rostlin

- tvorba výpisků do sešitu

 

 

Vlastivěda

 

 

Počasí a podnebí

Půda a zemědělství

 

 

Test - povrch a vodstvo ČR (19.11.) 

Hudební výchova

 

 STÁTNÍ SVÁTEK

 

 

Výtvarná výchova

 

Malování vloček - příprava na vánoční jarmark

 

 

 

Svět práce

 

 Obkreslování šablony hvězdy, její vystřihování

 

 

Tělesná výchova

 

 Odraz z můstku - skok na švédskou bednu

- na kolena, do dřepu

 

 


kluk