Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 4. A - Týdenní plán > 10.školní týden, 1. - 5.listopad 2021

10.školní týden, 1. - 5.listopad 2021Datum konání:
1.11.2021
Datum ukončení:
5.11.2021

Třídní učitelka Tereza Zenefelsová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

 Halloween - vyjádřit tento svátek pomocí slovních druhů

- čtení s porozuměním - podle zadání vybarvuj a dokresluj, posloupnost textu

 

PSANÍ

 - předložka bez a předpony bez-, roz- a vz- (vyvětlit význam jednotlivých slov, doplňování s/z)

- předpona vy- (vý-)                 

 

ČTENÍ

literární pojmy: kniha, spisovatel, ilustrátor, čtenář, pohádka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

Lekce 2

  • krátké rozhovory, porovnávání věku
  • komiks (poslech, čtení v roli)
  • čísla 0-100 

 

 Diktát čísel 0-100 - v pátek 5.11.

Matematika

 

Čísla 0 - 10 000

  • porovnávání a zaokrouhlování čísel, pamětné sčítání a odčítání do 10 000

Geom. - polopřímky, úhel

 

 

Informatika

 

Vektorový obrázek - tvorba pomůcky (geometrické tvary)

 

Přírodověda

 

 Opakování na písemný test 

 

 

 

 

 

 

Písemný test - 3.11.

  • Živá a neživá příroda     
  • Životní podmínky rostlin a živočichů
  • Rostliny a jejich části
  • Živočichové a stavba jejich těla
  • Podzim v přírodě    

Vlastivěda

 

 

Povrch ČR

- nížiny a pohoří, nadmořská výška

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 Halloweenské cvičení 

 

Správné držení těla - chůze na kladině a lavičce

 

 


kluk