Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 4.školní týden, 20. - 24.září 2021

4.školní týden, 20. - 24.září 2021Datum konání:
20.9.2021
Datum ukončení:
24.9.2021

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• ČJ  - hláska, slabika, písmeno

   měkké, tvrdé, obojetné souhlásky

• sloh

- dopis babičce - co jsme dělali o   prázdninách

• čtení s porozuměním - Zákeřné keře - Zachránce od zlatého deště

• psaní - opis textu

 

 • trénování vázaného písma - psacího

Anglický jazyk

 barvy - psaná podoba výrazů

výslovnost - jazykolam

1. lekce - poslech s porozuměním, rozhovory na téma "What´s your name?"

 

 

 učit se psát barvy

opakovat slovíčka ze slovníčku

Matematika

 

• sčítání a odčítání pod sebe

• násobilka 0,1,2,3,4,5

• geometrie - opakování druhy čar

 - přímka, polopřímka, úsečka

 

 

Prvouka

 

• poznáváme ČR

 

 

Hudební výchova

Houslový klíč - jak vypadá, k čemu slouží 

 - zpěv písní Stromy, Bejvávalo, Kdybys měla má panenko 

 

Výtvarná výchova

 

• kolektivní práce - koláž - obr Befelem Peseveze (stříhání, lepení, kreslení)

 

 

Svět práce

 

 • výroba dýně

 

 • donést jehlu na šití s větším ouškem

Tělesná výchova

Jednoduché hry - mrazík 

Sprint - reagování na smluvený signál

 


kluk