Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 6. školní týden, 5. říjen - 9. říjen 2020

6. školní týden, 5. říjen - 9. říjen 2020Datum konání:
5.10.2020
Datum ukončení:
9.10.2020

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakování učiva - souhlásky na konci slova (p/b, t/d, s/z, š/ž, ch/h), doplňovací cvičení 

Věta - druhy vět 

ČT - Pověst o praotci Čechovi a jiné pověsti

 

 

 

Anglický jazyk

 

2. lekce- At school

  • školní pomůcky, slovní zásoba 
  • práce s česko/anglickým slovníkem 
  • komiks Ve škole 

 

6.10. psaná forma číslovek 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru do 100, porovnávání čísel, slovní úlohy

Násobení a dělení číslem 5 

Geom. - úsečka

České mince a bankovky 

 Násobky 1 - 5

Prvouka

Naše vlast - náš kraj, hlavní město Praha, státní symboly

 

 

 

Hudební výchova

 

"Kde domov můj" - česká hymna 

 

 

Výtvarná výchova

 Vlajka ČR - tisk temperových barev

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk