Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 5.školní týden, 27.září - 1.říjen 2021

5.školní týden, 27.září - 1.říjen 2021Datum konání:
27.9.2021
Datum ukončení:
1.10.2021

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

• opakování antonyma, synonyma, slova nadřazená, podřazení

• rozlišování psané a zvukové podoby slova

 

• testík - pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

Anglický jazyk

 

 

 

 

Matematika

• násobení a dělení 1,2,3,4,5

• geometrie - čáry, bod, přímka

 

 

 

Prvouka

 

 • naše vlast - státní symboly, sousední státy, prezident

 

 

Hudební výchova

 

• Dechová a hlasová cvičení (malování do vzduchu pomocí vydechování, napodobování mašinky, jazykolamy

Zpívání jednoduchých lidových písní v doprovodu klavíru 

 

 

Výtvarná výchova

 

• podzimní list - suchý pastel, akrylová barva, vodová barva, uhel, voskový pastel

• zjišťování, jaké má daná "barva, pastel" vlastnosti

 

 

Svět práce

 

• stavebnice

 

 

Tělesná výchova

 

• jóga - správné  držení těla 

Základy gymnastiky - průpravná cvičení

- kotoul vpřed, vzad, přeskoky 

 

 

 


kluk