Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 5. školní týden, 28. září - 2.říjen 2020

5. školní týden, 28. září - 2.říjen 2020Datum konání:
28.9.2020
Datum ukončení:
2.10.2020

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakování učiva 2. ročníku - tvrdé a měkké souhlásky, písmeno ě

Sloh - formy písemného projevu (adresa, pozdrav)

ČT - pojmy poezie, próza - přednes básní 

 

 

Příprava na diktát - uč. str. 17/6 (ve středu) 

Báseň zpaměti ČT str. 4 nebo 23 (na pátek)

Anglický jazyk

 

opakování čísel 1-10, psaná forma čísel, písnička Numbers, poslechová cvičení 

 

 

 

Matematika

Opakování násobení a dělení 1, 2, 3, 4, 10

Řada čísel do 100 - orientace na číselné ose, porovnávání čísel

Geometrie - bod, přímka

 

Násobilka 1 - 4 

Prvouka

Kde jsme doma - naše obec, krajina kolem mého domova

Orientace v krajině - světové strany, kompas  

 

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

Naše město - z krabiček (třídní práce)

 

 

Tělesná výchova

 

 Driblink, hod na koš, hry

 

 

 


kluk