Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 8.školní týden, 18. - 22.října 2021

8.školní týden, 18. - 22.října 2021Datum konání:
18.10.2021
Datum ukončení:
22.10.2021

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• opakování druhy vět

• stavba slova - předpona, koření, přípona

 

 opakování druhy vět

Anglický jazyk

 

 

 

 

Matematika

• hodiny a určování času

• opakování počítání do 100

• násobilka

 

 

 opakování násobilky

Prvouka

 

• živá příroda

stromy a keře, byliny, houby 

 

Hudební výchova

 

 • rytmizace básně Už je podzim 

 • déšť - napodob ho pomocí různých pomůcek

 

Výtvarná výchova

• příprava na kompletaci "knihy" o knize Zákeřné keře

 

→ barvení podkladových listů

→ ilustrace

 

 

 

Svět práce

 

• koláž jelen - karton, kaštany, větve

 

donést dvě malé cca 10 cm dlouhé rozvětvené tenké větvičky, cca 10 kaštanů

Tělesná výchova

• cvičení se švihadly

• jednoduché hry s plným a malým míčem

 


kluk