Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 40.školní týden, 31.květen - 4.červen 2021

40.školní týden, 31.květen - 4.červen 2021Datum konání:
31.5.2021
Datum ukončení:
4.6.2021

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Podstatná jména - opakování (pád, číslo, rod)

Slovesa - osoba, číslo

Čt - čtenářská gramotnost, odpovědi na otázky

Zapsat přečtenou knihu do čtenářského deníku - do 31.5.2021

Anglický jazyk

9. lekce - nová slovní zásoba (části těla)

Pokyny ve třídě

 

 

Matematika

Dělení se zbytkem

Násobení a dělení čísly 10 a 100

Geometrie - rýsování trojúhelníku pomocí kružítka

 

 

Prvouka

Živočichové - bezobratlí

Práce s mikroskopem, lupou

 

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

Motýl 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk