Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 36.školní týden, 2. - 6. květen 2022

36.školní týden, 2. - 6. květen 2022Datum konání:
2.5.2022
Datum ukončení:
6.5.2022

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• mluvnické kategorie u podst. jmen

- pád, číslo, rod

• čtení s porozuměním

• sloh - omluva, omluvenka

 

• opakovat slovní druhy podle ísel 1-10

Anglický jazyk

• lekce - rozšíření slovní zásoby na téma "nábytek", popis pokojíčku.

 

 

 

Matematika

• dělení se zbytkem

• vzákemná poloha kružnice a přímky

 

 

 • opakovat dělení a násobení do 100 

Prvouka

• části těla kvetoucích rostlin

 

 

 

Hudební výchova

• hudebně pohybové hry

 

 

 

Výtvarná výchova

• výroba přání ke Dni matek

 

 

 

Svět práce

• závěs s motýlky

 

 

 donést jednu cca 30 cm dlouhou větev (aby se ní daly vrtat dírky - průměr min 1cm)

Tělesná výchova

• Šplh na tyči

• Cvičení na žebřinách - lezení, stoupání, vis

 

 

 

 


kluk