Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 35.školní týden, 26.duben - 30.duben 2021

35.školní týden, 26.duben - 30.duben 2021Datum konání:
26.4.2021
Datum ukončení:
30.4.2021

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Slovní druhy - Příslovce, Číslovky, Zájmena 

 

 

Anglický jazyk


7. lekce - rozšíření slovní zásoby, popis osoby

He´s got..., She´s got ... 

 

 

Matematika

Sčítání a odčítání trojciferných čísel, slovní úlohy

Geometrie - jednoduché konstrukce pomocí kružítka

 

Stále procvičovat násobilku - některé děti jí pořádně neumí!!!

 

Prvouka

Části těla rostlin

Rostliny chráněné, léčivé a jedovaté

 

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 


kluk