Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 35.školní týden, 25. - 29. duben 2022

35.školní týden, 25. - 29. duben 2022Datum konání:
25.4.2022
Datum ukončení:
29.4.2022

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• slovní druhy

• podstatná jména, přídavná jména 

 

• naučit se slovní druhy nazpamět

(podle čísel)

Anglický jazyk

• 6. lekce 

nová slovní zásoba - místnosti v bytě/domě, procvičování předložek místa "in, on, under"

 

 

Matematika

• zaokrouhlování

• geometrie - vzíjemná poloha kružnice a přímky

 

 

 

• test kružnice, kruh, poloměr, průměr

Prvouka

• části těla kvetoucích rostlin

 

 

Hudební výchova

• vztahy mezi tóny - vysoký/nízký, slabý/silný, krátký/dlouhý

  

 

Výtvarná výchova

• práce s přírodninami - koláž 

 

 

 

Svět práce

• pěstujeme rostlinku ze semínka

 

 

• donést si kelímek od jogurtu, podtácek a semínko rostliny (hrách, řeřicha, fazole apod.)

Tělesná výchova

• šplh na tyči

• pohybové hry

 

 

 

 


kluk