Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 34.školní týden, 19.duben - 23.duben 2021

34.školní týden, 19.duben - 23.duben 2021Datum konání:
19.4.2021
Datum ukončení:
23.4.2021

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Slovní druhy

Podstatná jména

Přídavná jména

Slovesa

Zpaměti umět vyjmenovat slovní druhy

(do 22.4.)!

Anglický jazyk

7. lekce - "In the street" - nová slovní zásoba

Komiks (poslech, čtení, překlad)

Popis osoby

 

 

Minitest - předložky in, on, under (19.4.)

Matematika

Sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy

Přičítání a odčítání trojciferných čísel

Geometrie - vzájemná poloha kružnice a přímky

 

Prvouka

Neživá příroda - voda (centra aktivit)

Rostliny - společné znaky rostlin

 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

"Aprílové počasí" - duha, déšť (voskovky, vodové barvy)

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 Hry v přírodě

 

 

 

 


kluk