Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 32.školní týden, 6.duben - 9.duben 2021

32.školní týden, 6.duben - 9.duben 2021Datum konání:
6.4.2021
Datum ukončení:
9.4.2021

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Procvičování všech vyjmenovaných slov, doplňování i/y uvnitř slov

Sloh - dokončení příběhu

ČT - čtení s porozuměním, práce s textem

 

 

Anglický jazyk

 

Dům - předložky in, on, under

Popis a kresba pokoje

 

 

Matematika

 

Sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy

Geometrie - kruh, kružnice

 

 

Procvičovat sčítání a odčítání

Procvičovat práci s kružítkem

Prvouka

Neživá příroda - vzduch

 

 

 

Hudební výchova

Dechová cvičení 

 

 

 

Výtvarná výchova

 

 

 

 

Svět práce

 

 Vlaštovka z papíru

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk