Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 27. školní týden, 28.únor - 4.březen 2022

27. školní týden, 28.únor - 4.březen 2022Datum konání:
28.2.2022
Datum ukončení:
4.3.2022

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• vyjmenovaná slova po V

• čtení s porozuměním - Jde sem lesem

 

 • opakovat vyjmenovaná slova po B,F, L, M, P, S, V, Z

Anglický jazyk

• kontrola a oprava závěrečného testu 4. lekce

• 5. lekce - nová slovní zásoba - hračky,        dopravní prostředky

• píseň + vazba "I´ve got"

• komiks - poslech, čtení příběhu

 

Matematika

• přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel 0 - 1000

• geometrie - opakování - úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, zápis

 

 • opakovat malou násobilku a dělení

Prvouka

• neživá příroda

- lidské výtvory

 

 

 

Hudební výchova

• Hudební diktát - rozeznání hudebních nástrojů

• Zopakování učiva ve skupinkách (záznam tónů - notová osnova, houslový klíč, názvy not)

 

 

Výtvarná výchova

• příprava na projekt Velikonoce

 

Svět práce

• výroba ručního papíru

 

 

 

Tělesná výchova

• Cvičení na žebřinách - stoupání, lezení, vis

• Průpravná cvičení pro šplh na tyči

 

 

 


kluk