Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 26.školní týden, 22.únor - 26.únor 2021

26.školní týden, 22.únor - 26.únor 2021Datum konání:
22.2.2021
Datum ukončení:
26.2.2021

Třídní učitelka Daniela Petrželová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakování vyjm. slov po B, L, M, P, S

Vyjm. slova po V - význam slov a slova příbuzná, doplňování i/y

ČT - ukázky z vlastních knih

Čtení s porozuměním - práce s textem

Zopakovat a procvičovat vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S - umět je zpaměti.

Zápis do čtenářského deníku - do konce února!!!

Anglický jazyk

 

 

 

 

Matematika

Čísla 0-1000

Přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel, slovní úlohy

Geometrie - trojúhelníky 

  

 

Prvouka

Neživá příroda - horniny a nerosty

Uhlí a ropa 

 

 

Hudební výchova

 

 

 

 

Výtvarná výchova

Malování a kreslení na kámen 

 

 

 

Svět práce

 

 

 

 

Tělesná výchova

 

 

 

 

 


kluk