Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 26.školní týden, 21. - 25. únor 2022

26.školní týden, 21. - 25. únor 2022Datum konání:
21.2.2022
Datum ukončení:
25.2.2022

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• opakování VS po S

• vyjmenovaná slova po V

 

 

 Naučit se vyjmenovaná slova po V

Anglický jazyk

• 4. lekce - dopis kamarádovi

shrnutí učiva 4. lekce

závěrečný test

 

 

Matematika

• čísla 0-1000 - orientace na číselné ose

• sčítání a odčítání po stovkách

• geometrie - čtyřúhelník

 

 

 

Prvouka

• minulost, současnost, budoucnost

 

 

 

Hudební výchova

• Hra na hudební nástroje

- hudební improvizace

 

 

Výtvarná výchova

•  práce s tuší a voskovými pastely

 

 

 

Svět práce

• kresba dle mluveného slova - orientace v prostoru

 

 

 

Tělesná výchova

• šplh na tyči

• cvičení na žebřinách - stoupání, lezení, vis

 

 

 

 


kluk