Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 3. A - Týdenní plán > 21.školní týden, 17. - 21.leden 2022

21.školní týden, 17. - 21.leden 2022Datum konání:
17.1.2022
Datum ukončení:
21.1.2022

Třídní učitelka Michaela Krnáčová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

• vyjmenovaná slova po M

• čtení s porozuměním - Jde sem lesem

 

 

 do 20.1. se naučit VS po M nazpaměť

Anglický jazyk

• 3. lekce - závěrečný test

• 4. lekce - slovní zásoba k tématu "jídlo"

čtení příběhu, rozhovory "v obchodě"

 

 

 18.1.: závěrečný test 3. lekce

Matematika

• dělení mimo rozsah malé násobilky

• mnohoúhelníky

 

 

 

Prvouka

• vnitřní orgány

• smysly

 

 

 

Hudební výchova

• grafický záznam tónů - nota celá, půlová

 

 

 

Výtvarná výchova

• koláž - lidské tělo - vnitřní orgány

 

 

 

Svět práce

• dokončení masopustního modelu

 

 

 

Tělesná výchova

• Trampolína - obraty, výskoky

• Týmové hry

 

 

 


kluk