Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 2. A - Týdenní plán > 6. školní týden, 5. říjen - 9. říjen 2020

6. školní týden, 5. říjen - 9. říjen 2020



Datum konání:
5.10.2020
Datum ukončení:
9.10.2020

Třídní učitelka Lenka Drozdeková;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 Račåková, Pěkný

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

 Vlastní jména osob, zvířat, pravopis vlastních jmen

 

 Čtení stránek určených na záložce v čítance, čtení vlastní knihy

Anglický jazyk

 

 Playroom safari - slovní zásoba, Can you see a ...? Otázky a odpovědi

 

 

Matematika

 

Sčítání 9+ a odčítání 11- s přechodem přes desítku v oboru do 20, geometrická tělesa

 

 Procvičování příkladů v oboru do 20

Prvouka

 

 Les, význam lesa, lesní plody a houby

 

 

Hudební výchova

 

 Rytmické hudební nástroje

 

 

Výtvarná výchova

 

 Hra s barvou, stromy a listy

 

 

Svět práce

 

 Práce s modelínou - houby

 

 

Tělesná výchova

 

 Průpravná cvičení pro správné držení těla

 

 

 


kluk