Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 2. A - Týdenní plán > 4.školní týden, 20. - 24.září 2021

4.školní týden, 20. - 24.září 2021Datum konání:
20.9.2021
Datum ukončení:
24.9.2021

Třídní učitelka Ilona Kindlová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Slova, slabiky a věty - čtení po slabikách, vytleskávání, určování počtu slabik, diktát slov

Vlastní jména - jak se kdo jmenuje

Průběžně domácí úkoly, sledovat žákovský denik, úkolníček, bakaláře

Zároveň pracujeme ve Slabikáři č. 3, zejména jako domácí úkol

Anglický jazyk

Opakování učiva - hry na procvičení slovní zásoby, karty s obrázky, čísla 1-10

  

 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru do 20, rozklady typu 6+4+3=13, logické uvažování, jednoduché slovní úlohy, matematický diktát (příklady do deseti)

 

 

Prvouka

Cesta do školy, cestujeme - bezpečnost silničního provozu

 

 

Hudební výchova

Zvonkohra - stupnice C dur

 

 

 

Výtvarná výchova

Podzim - zapouštění barev

 

 

 

Svět práce

Práce se šablonou

 

 

 

Tělesná výchova

 Jednoduché hry

- mrazík, rybičky, na medvěda 

 

 


kluk