Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 2. A - Týdenní plán > 3.školní týden, 13. - 17.září 2021

3.školní týden, 13. - 17.září 2021Datum konání:
13.9.2021
Datum ukončení:
17.9.2021

Třídní učitelka Ilona Kindlová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakování učiva - písmena abecedy, velká tiskací, malá tiskací

Psaní - opakování malých psacích písmen, slabiky, krátká slova

Čtení - báseň Září, práce s textem

 

Denně čteme, stačí pár vět

Naučit básničku Září - Agáta

Anglický jazyk

Opakování učiva - pozdrav, představení se

Opakování slovní zásoby 

 

 

Matematika

Opakování učiva - sčítání a odčítání v oboru do 20, porovnávání čísel, rozklady, jednoduché slovní úlohy

 

Doma - jednoduchá hra na obchod v oboru do 20

Prvouka

Měsíc září - typické znaky přírody - Babí léto

 

 

Hudební výchova

Hudební nástroje - varhany, poslech, video, hazlovské varhany

 

 

Výtvarná výchova

Kreslení pastelkou - můj prázdninový den

 

 

 

Svět práce

Vlaštovky - práce s papírem a šablonou, výzdoba chodby

 

 

 

Tělesná výchova

Úvodní hodina 

- jak se chovat na TV a při sportu

- proč je cvičení důležité (vysvětlení zdravého životního stylu)

 Seznamovací hry 

 

 


kluk