Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 2. A - Týdenní plán > 22.školní týden, 24. - 28. leden 2022

22.školní týden, 24. - 28. leden 2022Datum konání:
24.1.2022
Datum ukončení:
28.1.2022

Třídní učitelka Ilona Kindlová;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Dvojhlásky ou, au

Souhlásky - grafické značení, slabiky se slovotvornými r, l, m

Opakování hlásky, slabiky

Čtení/sloh - čtení s porozuměním

 

 

Anglický jazyk

Lekce 3 

  • I like... /I don´t like... 
  • křížovka (slovní zásoba)

 

Matematika

 

Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100, slovní úlohy, rozklady, tabulky, dosazování

 

 

Prvouka

 

Nejdůležitější orgány v těle, návštěva lékaře, žijeme zdravě

 

 

Hudební výchova

 

Tvorba P. Skoumala pro děti

 

 

Výtvarná výchova

 

Koláž - hygienické návyky

 

 

Svět práce

 

Stavebice, práce podle návodu

 

 

Tělesná výchova

 

Soutěže

Hry s míčem - driblink, hod míčem na cíl

 

 

 


kluk