Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 1. A - Týdenní plán > 5.školní týden, 4. - 8.říjen 2021

5.školní týden, 4. - 8.říjen 2021



Datum konání:
4.10.2021
Datum ukončení:
8.10.2021

Třídní učitelka Lenka Drozdeková;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

Opakované čtení naučeného, vyvození hlásky S, opakování cviků, nácvik dolního oblouku

 

 

 Číst označené stránky

Anglický jazyk

 

 Pens and pencils - slovní zásoba

 

 

Matematika

 

Počty do 4, psaní čísla 2, znaménko -

 

 

Prvouka

 

 Podzim, roční období, změny v přírodě

 

 

Hudební výchova

 

 Halí, belí - nácvik písně

 

 

Výtvarná výchova

 

 Otisk přírodnin - jablko

 

 

Svět práce

Vycházka do přírody, stavby z přírodních materiálů

 

 

 

Tělesná výchova

 

 Průpravná cvičení pro správné držení těla

 

 


kluk