Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Týdenní plány > 1. A - Týdenní plán > 25.školní týden, 14. - 18. únor 2022

25.školní týden, 14. - 18. únor 2022Datum konání:
14.2.2022
Datum ukončení:
18.2.2022

 

Třídní učitelka Lenka Drozdeková;
konzultační hodiny:  ST 13:45 – 14:15

SLUŽBA:

 

 

 

Výukový obsah

Domácí příprava

Český jazyk

 

Vyvození B, b, čtení slabik a slov, orientace v přečteném, vyhledávání klíčových slov

 

Čtení určených stránek

Anglický jazyk

 

 Happy birthday- zdokonalení slovní zásoby, počítání počtů předmětů

 

 

Matematika

 

 Početní úkony do 10, řešení slovních úloh

 

 

Prvouka

 

 Nemoc a úraz, zásady správného chování

 

 

Hudební výchova

 

 Polámal se mraveneček - opakování písně

 

 

Výtvarná výchova

 

 Kresba - dotváření děje

 

 

Svět práce

 

 Práce se stavebnicí

 

 

Tělesná výchova

 

 Překážková dráha, šplh o tyči

 

 

 

 


kluk